Dibuix de Toni Llobet

Tallarol de garriga
(Sylvia cantillans)

L'ocell i el seu hàbitat

El tallarol de garriga és un ocell de mida petita (12-13 cm) que passa l’hivern a l’Àfrica subsahariana. A Catalunya comencen a arribar alguns exemplars a mitjans de març, tot i que la majoria no ho fan fins a primers d’abril. Marxa majoritàriament al setembre, tot i que els darrers individus s’observen a primers d’octubre. A l’època de cria està molt lligat a ambients mediterranis i submediterranis on prefereix espais amb una cobertura arbustiva densa enmig de formacions arbòries poc atapeïdes. Es troba des del nivell del mar fins als 1.600 m però és més abundant entre els 400 i els 1.200 m d’altitud. La seva àrea de cria a Catalunya es troba en sectors amb més de 15º C de temperatura mitjana durant el mes d’agost.

Més informació sobre l'ocell a Catalunya


Tendència

En el període 2002-2014 el tallarol de garriga ha experimentat un augment moderat d’una mitjana del 3% anual, de manera que al 2014 s’han detectat un 48% més de tallarols de garriga que el 2002. A Europa entre 1990 i 2013 el tallarol de garriga va augmentar moderadament en un 4% anual, de manera que a 2013 es van comptabilitzar un 58% més d’exemplars que l’any 1990

Tendència del tallarol de garriga a Catalunya. L'índex de població representa la variació en percentatge en les observacions realitzades al SOCC durant els anys d'estudi. És normal que les poblacions de les espècies pateixin oscil·lacions naturals lligades a bones i males temporades. Per aquest motiu els programes de seguiment requereixen de llargues sèries d’anys amb dades per establir tendències consistents. En aquest cas, tot i les fortes caiguda que va patir l’espècie el 2006 i el 2009, s’aprecia un augment constant d’efectius la resta d’anys estudiats.

Més informació sobre l'ocell a Europa


Afectació pel canvi climàtic a la regió mediterrània

Les previsions de futur de l’atles climàtic dels ocells d’Europa apunten a què les poblacions de tallarol de garriga que actualment viuen a la regió mediterrània es mantindran de manera força estable a finals del segle XXI. De fet, si les previsions es compleixen, a finals de segle el tallarol de garriga doblarà la seva distribució al continent sense perdre, però, les seves poblacions de la conca mediterrània.


No hi ha cap comentari en aquesta secció

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits