Dibuix de Toni Llobet

Mosquiter pàl·lid
(Phylloscopus bonelli)

L'ocell i el seu hàbitat

El mosquiter pàl·lid és un ocell de mida petita (11-12 cm) que passa l’hivern a l’Àfrica subsahariana. A Catalunya el podem observar entre abril i setembre. Nidifica en boscos muntans i de terra baixa, eixuts i poc densos, i esdevé especialment abundant a les pinedes. Es troba des del nivell del mar fins als 2.000 m, tot i que prefereix les altituds compreses entre els 600 i els 1.600 m. Evita àrees amb temperatures mitjanes a l’agost inferiors als 12º C.

Més informació sobre l'ocell a Catalunya


Tendència

En el període 2002-2011 el mosquiter pàl·lid ha experimentat un augment moderat d’una mitjana del 4% anual, de manera que al 2011 s’han detectat un 58% més de mosquiters pàl·lids que el 2002. A Europa entre 1990 i 1998 l’espècie va patir un fort descens que va situar la seva població al 1998 en un 40% de la que hi havia l’any 1990. Ara bé, a partir de 1998 ha anat augmentant i al 2010 s’han detectat el 60% dels mosquiters pàl·lids que hi havia el 1998. Aquest canvi de tendència fa que en aquests moments es consideri que la tendència global del mosquiter pàl·lid al continent sigui incerta.

Tendència del mosquiter pàl·lid a Catalunya. L'índex de població representa la variació en percentatge en les observacions realitzades al SOCC durant els anys d'estudi. És normal que les poblacions de les espècies pateixin oscil·lacions naturals lligades a bones i males temporades. Per aquest motiu els programes de seguiment requereixen de llargues sèries d’anys amb dades per establir tendències consistents. En aquest cas l’augment de població és força constant, tot i els lleus descensos que s’han donat els anys 2005 i 2007.

Més informació sobre l'ocell a Europa


Afectació pel canvi climàtic a la regió mediterrània

Les previsions de futur de l’atles climàtic dels ocells d’Europa apunten a què les poblacions de mosquiter pàl·lid que actualment viuen a la regió mediterrània s’hauran reduït notablement a finals del segle XXI. Avui en dia el mosquiter pàl·lid és una espècie fonamentalment mediterrània que només penetra a la regió atlàntica europea a França i al sud d’Alemanya. Si es compleixen les previsions que es mostren a l’Atles climàtic a finals del segle XXI les seves poblacions a l’àrea mediterrània es reduiran a unes poques localitats aïllades del Llevant Ibèric i d’Itàlia.


No hi ha cap comentari en aquesta secció

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits