Dibuix de Toni Llobet

Cruixidell
(Emberiza calandra)

L'ocell i el seu hàbitat

El cruixidell és un ocell de mida petita (17-19 cm) que passa tot l’any a Catalunya. Nidifica en medis oberts, especialment cultius herbacis i fenassars sent més escàs en indrets àrids, erms i matollars. Es troba des del nivell del mar fins als 1.800 m, tot i que prefereix les altituds compreses entre els 200 i els 800 m. Evita àrees amb temperatures mitjanes a l’agost inferiors als 16-17º C.

Més informació sobre l'ocell a Catalunya


Tendència

En el període 2002-2014 el cruixidell ha experimentat un augment moderat d’una mitjana del 3% anual, de manera que al 2014 s’han detectat un 25% més de cruixidell que el 2002. A Europa a la dècada dels 80 del segle passat l’espècie va patir un fort descens que va situar la seva població al 1987 en un 40% de la que hi havia l’any 1980. Ara bé, a partir d’aquell moment les seves poblacions continuen un descens molt més lent que fa que en aquests moments la tendència global del cruixidell al continent es consideri com un descens moderat del 3% anual però amb un lleu increment del 1% anual en la darrera dècada.

Tendència cruixidell a Catalunya. L'índex de població representa la variació en percentatge en les observacions realitzades al SOCC durant els anys d'estudi. És normal que les poblacions de les espècies pateixin oscil·lacions naturals lligades a bones i males temporades. Per aquest motiu els programes de seguiment requereixen de llargues sèries d’anys amb dades per establir tendències consistents. En aquest cas, tot i el descens detectat els 3 primers anys de seguiment l’augment de població és força constant des de l’any 2005 fins al 2014.


Afectació pel canvi climàtic a la regió mediterrània

Les previsions de futur de l’atles climàtic dels ocells d’Europa apunten a què les poblacions de cruixidell que actualment viuen a la regió mediterrània no patiran canvis importants de distribució a finals del segle XXI. Avui en dia el cruixidell és una espècie àmpliament repartida a l’Europa meridional i central però absent d’Escandinàvia i el nord de Rússia. Si es compleixen les previsions que es mostren a l’Atles climàtic a finals del segle XXI les seves poblacions a l’àrea mediterrània es mantindran força estables.


No hi ha cap comentari en aquesta secció

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits