Test d'actitud personal envers l'escalfament global

El següent qüestionari planteja diverses maneres d’entendre la nostra vida quotidiana i les seves repercussions sobre el procés d’escalfament del planeta. Realitza aquest test de 9 preguntes i podràs comprovar si les teves actituds resulten útils per minimitzar el canvi climàtic i els seus efectes sobre els ocells i el conjunt dels ecosistemes.

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits