Documents

Els efectes del canvi climàtic en la biodiversitat en general i en els ocells en particular són objecte d’un intens treball de recerca científica d’alt nivell arreu del món. Els resultats d’aquestes investigacions sovint es publiquen exclusivament en llibres o revistes molt especialitzats i, per això, hem considerat oportú elaborar resums divulgatius d’alguns dels treballs més importants. La intenció és acostar aquests resultats al conjunt de la ciutadania i, alhora, millorar la comprensió dels diferents apartats d’aquest web.

L'Atles Climàtic dels ocells nidificants a Europa

Els atles d’ocells són extensos treballs de cartografia de les distribucions de les espècies en un territori determinat. El llibre que aquí comentem mostra prediccions, segons les previsions de canvi climàtic, de les distribucions de les espècies d’ocells d’Europa a final del segle XXI. Llegir més...


Un indicador de l’impacte del canvi climàtic en les poblacions d'ocells europees

L’Atles climàtic dels ocells nidificants a Europa realitzava prediccions sobre la distribució que tindríen els ocells a finals de segle XXI a conseqüència del canvi climàtic. Aquesta va ser una obra pionera en molts aspectes però els seus resultats no havien estat avaluats amb el que ja estava passant. Richard Gregory i els seus col·laboradors demostren en aquest article que les prediccions de l’Atles eren encertades i que ja s’estan començant a produir. Llegir més...


Els ocells estan seguint les passes de l’escalfament del clima, però no prou ràpid

Una de les respostes dels organismes davant l’escalfament global és el canvi de la seva distribució geogràfica, en un intent de cercar zones amb climatologia que els resulti apropiada. A les nostres latituds, aquests canvis sovint es manifesten en forma de desplaçament de sud a nord. Però el fet que els organismes es desplacin cap el nord tot cercant millors llocs on viure no significa necessàriament que aconsegueixin trobar la zona climàtica a la que estan adaptats. Llegir més...


Escalfament global, desincronització ecològica de l'arribada i davallada poblacional en ocells migrants

Durant els darrers anys la majoria d’espècies d’ocells migradors han avançat la seva data d’arribada a les zones de cria d’Europa. Amb aquest canvi fenològic, intenten adaptar-se a l’escalfament global. Però la qüestió no és només arribar abans, sinó fer-ho prou aviat. El desenvolupament de les plantes i els pics d’abundància dels insectes dels quals s’alimenten els ocells avancen al ritme que ho fa la primavera, però els ocells migradors no són capaços de seguir aquest mateix ritme. Un nou estudi demostra que aquest desajust està tenint conseqüències a nivell poblacional: a més retard en l’arribada a les zones de cria respecte a la progressió de la primavera major declivi poblacional. Llegir més...


L’escalfament global comporta un deute climàtic en les comunitats d’ocells i papallones europees

Les àrees de distribució d’ocells i papallones europees es desplacen cap el nord seguint les passes del canvi climàtic, però no arriben a situar-se en les àrees que els resulten tèrmicament adequades, tot acumulant el que s’anomena un deute climàtic de 212 km en el cas dels ocells i de 135 km en el de les papallones. Llegir més...


Comentaris en aquesta secció (1)

Jan ha escrit:

Moltíssimes felicitats!!

Espero i desitjo que això vagi endavant.

Molta sort!! I moltes gràcies per tot! 

2010-12-25 08:22:57

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits