Un indicador de l’impacte del canvi climàtic en les poblacions d'ocells europees

L’Atles climàtic dels ocells nidificants a Europa realitzava prediccions sobre la distribució que tindríen els ocells a finals de segle XXI a conseqüència del canvi climàtic. Aquesta va ser una obra pionera en molts aspectes però els seus resultats no havien estat avaluats amb el que ja estava passant. Richard Gregory i els seus col·laboradors demostren en aquest article que les prediccions de l’Atles eren encertades i que ja s’estan començant a produir.

El ràpid canvi climàtic representa una amenaça per a la biodiversitat mundial. Existeix una àmplia evidència científica de què el canvi climàtic està ja afectant a les poblacions de determinats animals i vegetals, però fins ara no existien indicadors que resumissin els impactes sobre moltes espècies, i alhora que fossin representatius de grans àrees geogràfiques.

Els autors d’aquest article, publicat en una de les més prestigioses revistes científiques del món, utilitzen les dades de les tendències poblacionals a llarg termini dels ocells europeus per desenvolupar un indicador de l’impacte del canvi climàtic en les poblacions d’ocells del continent.

L’indicador desenvolupat consta de dos subelements ben identificables, el de l’evolució conjunta de les espècies que l’Atles climàtic preveu que incrementin la seva distribució i el de l’evolució conjunta de les que preveu que la disminueixin. I, efectivament, en conjunt, les espècies per a les que els models climàtics per a finals de segle potencialment mostren un increment de la seva distribució són aquelles que mostren una increment de les seves poblacions en el període 1980-2005, mentre que les espècies que es preveu que disminueixin la seva distribució a finals de segle són precisament les que mostren un increment poblacional en el període 1980-2005.

L’indicador de l’impacte del canvi climàtic en el conjunt de les poblacions d’ocells d’Europa mostra un fort augment en els darrers vint anys, coincidint amb un període de ràpid escalfament del planeta.

Figura: El gràfic mostra com a la dècada dels 80 del segle passat, tant les espècies que se suposa que han de ser desafavorides pel canvi climàtic com les afavorides van disminuir les seves poblacions en el conjunt d’Europa. A partir d’aquest moment, el canvi és sobtat, i les 30 espècies que se suposa que han de ser més afavorides (les d’ambients càlids) incrementen notablement, mentre les altres (92 espècies) continuen disminuint. L’indicador de l’impacte del canvi climàtic (quocient entre els afavorits i els desafavorits) mostra una pujada molt marcada, paral·lela a l’evolució de les temperatures i síntesi dels efectes de l’escalfament global en les poblacions d’ocells europeus.

Referència

Gregory, R.D., Willis, S.G., Jiguet, F., Voříšek, P., Klvaňová, A., van Strien, A., Huntley, B., Collingham, Y.C., Couvet, D. & Green, R.E. 2009. An Indicator of the Impact of Climatic Change on European Bird Populations. PLoS ONE 4(3): e4678.

Descarregueu aquest article en PDF


Comentaris en aquesta secció (1)

Jan ha escrit:

Moltíssimes felicitats!!

Espero i desitjo que això vagi endavant.

Molta sort!! I moltes gràcies per tot! 

2010-12-25 08:22:57

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits