Dibuix de Toni Llobet

Bruel
(Regulus ignicapillus)

L'ocell i el seu hàbitat

El bruel és un ocell molt petit (9-10 cm) que passa tot l’any a Catalunya. És una espècie que es troba tant en boscos de coníferes com de planifolis des del nivell del mar fins als 2.000 m. Prefereix, però, els alzinars i els boscos de mitja muntanya, de manera que resulta més abundant entre els 600 i els 1.800 m d’altitud. La seva àrea de cria a Catalunya es troba en àrees amb temperatures mitjanes del mes d’agost entre 12 i 23º C i precipitacions superiors als 100 cc tant a la primavera com a l’estiu.

Més informació sobre l'ocell a Catalunya


Tendència

En el període 2002-2011 el bruel ha experimentat un augment moderat d’una mitjana del 3% anual, de manera que al 2011 s’han detectat un 32% més de bruels que el 2002. A Europa entre 1990 i 2010 el bruel es considera estable.

Tendència del bruel a Catalunya. L'índex de població representa la variació en percentatge en les observacions realitzades al SOCC durant els anys d'estudi. És normal que les poblacions de les espècies pateixin oscil·lacions naturals lligades a bones i males temporades. Per aquest motiu els programes de seguiment requereixen de llargues sèries d’anys amb dades per establir tendències consistents. En aquest cas l’augment de població es pot considerar constant, malgrat els descensos que ha patit els anys 2009 i 2011.

Més informació sobre l'ocell a Europa


Afectació pel canvi climàtic a la regió mediterrània

Les previsions de futur de l’atles climàtic dels ocells d’Europa apunten a què les poblacions de bruel que actualment viuen a la regió mediterrània s’hauran reduït notablement a finals del segle XXI. Avui en dia el bruel es troba ben repartit per tot l’arc mediterrani i només resulta escàs al sud-oest de la península Ibèrica i a Sicília. Si es compleixen les previsions que es mostren a l’Atles climàtic a finals del segle XXI les seves poblacions a l’àrea mediterrània es reduiran a unes poques localitats aïllades als principals massissos muntanyencs: Sistema Ibèric, Pirineus i Apenins.


No hi ha cap comentari en aquesta secció

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits