Dibuix de Toni Llobet

Cuereta torrentera
(Motacilla cinerea)

L'ocell i el seu hàbitat

La cuereta torrentera és un ocell de mida petita (17-20 cm) que passa tot l’any a Catalunya. Nidifica a les vores dels rius, especialment rierols de muntanya amb aigües netes i ràpides i més rarament en rius de terra baixa. Es troba a qualsevol altitud però és més abundant a partir dels 1.600 m. Suporta tots els rangs de temperatura presents a Catalunya, però es mostra especialment sensible als períodes de sequera a l’estiu ja que necessita ambients aquàtics permanents.

Més informació sobre l'ocell a Catalunya


Tendència

En el període 2002-2014 la cuereta torrentera ha patit un descens moderat d’una mitjana del 3% anual, de manera que al 2014 s’han detectat només el 21% de les cueretes comptabilitzades el 2002. A Europa, entre el 1990 i el 2009 la cuereta torrentera va patir també un descens moderat, del 1% anual, que fa que el 2013 hi hagués un 93% dels efectius que hi havia l’any 1990.

Tendència de la cuereta torrentera a Catalunya. L'índex de població representa la variació en percentatge en les observacions realitzades al SOCC durant els anys d'estudi. És normal que les poblacions de les espècies pateixin oscil·lacions naturals lligades a bones i males temporades. Per aquest motiu els programes de seguiment requereixen de llargues sèries d’anys amb dades per establir tendències consistents. En aquest cas, la disminució que es mostra al gràfic és molt continuada tot i els repunts de població que s’han donat de manera regular.

Més informació sobre l'ocell a Europa


Afectació pel canvi climàtic a la regió mediterrània

Les previsions de futur de l’atles climàtic dels ocells d’Europa apunten a què les poblacions de cuereta torrentera que actualment viuen a la regió mediterrània s’hauran reduït notablement a finals del segle XXI. Avui en dia aquesta espècie es troba a tot l’arc mediterrani on només manca a les illes Balears, a Creta i a les regions més eixutes del sud-est Ibèric  Si es compleixen les previsions que es mostren a l’Atles climàtic a finals del segles XXI haurà desaparegut de la major part de les penínsules Ibèrica i Itàlica, així com de les regions costaneres de Grècia i els Balcans.


No hi ha cap comentari en aquesta secció

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits