Manel ha escrit:

Hola,

em sembla molt bona aquesta iniciativa i molt interessant, però mirant d'aprofundir en les dades que mostreu m'ha vingut un dubte al cap. Quantes espècies s'utilitzen per calcular l'indicador? Tenen totes el mateix pes dins de l'indicador?

Moltes gràcies!

Manel

Ecco respon:

Hola Manel,

Moltes gràcies pel teu comentari i per la teva pregunta, que resulta  molt interessant.

En aquest indicador s'utilitzen totes les espècies d’ocells comuns de Catalunya que es detecten al projecte SOCC en suficient nombre com per poder calcular una tendència. En concret estem davant de 85 espècies, de les quals 56 es preveu que redueixin la seva distribució a Europa a causa del canvi climàtic (línia vermella), i 29 es preveu que la incrementin (línea blava).

D’altra banda, no totes les espècies tenen el mateix pes en l’elaboració de l'indicador. Així, per exemple, aquelles espècies que es preveu que redueixin més la seva distribució tenen més pes en l’indicador final que aquelles que es preveu que la redueixin poc. D’aquesta manera, en funció de quanta superfície es preveu que guanyi o perdi una espècie, s’aplica un índex major o menor.

Com a exemple d’algunes espècies que surten al web, el reietó té un valor -0,498 en front al -0,147 del mosquiter comú, ja que es preveu que a Europa tindrà una reducció de distribució més dràstica. Per tant, la tendència del reietó té un pes major a l’indicador de les espècies que baixen que la del mosquiter comú. En el capítol de les espècies que es preveu que augmentaran la seva distribució, el rossinyol té un valor de 0,12, en front al 0,512 del tallarol de garriga. En aquest cas, la tendència del tallarol de garriga té més importància en l’indicador que la del rossinyol.

 


2011-02-08 12:18:49 | Categoria: efectes

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits