Inici

El Servidor d’Informació sobre els Efectes del Canvi Climàtic en els Ocells i els seus Hàbitats té com a objectiu divulgar l'impacte del canvi climàtic en els hàbitats de Catalunya a partir dels canvis detectats en les seves poblacions d’ocells, possiblement el grup biològic més ben conegut.

Per facilitar la comprensió del problema i la conscienciació social, es proporcionen exemples propers estructurats en els següents apartats: Efectes, amb dades de l'afectació del canvi climàtic sobre les poblacions d’ocells de Catalunya; Ocells i hàbitats, amb fitxes d’ocells i hàbitats afectats pel canvi, Prediccions, amb cartografia de la distribució prevista per a quatre espècies a mitjans del segle XXI sota diferents escenaris d’emissió de CO2 i, finalment, Documents, amb els resums dels principals estudis sobre les conseqüències del canvi climàtic en ocells. A més, us animem a realitzar el Test d'actitud personal envers l'escalfament global i a deixar els vostres comentaris i dubtes que mirarem de respondre personalitzadament.

© 2010 Institut Català d'Ornitologia ICO
Museu de Ciències Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: ico@ecco.cat
Mapa del web | Crèdits